GDQ - Diagnos av grupp

GDQ, Group Development Questionnaire, är ett verktyg som på ett tydligt sätt mäter effektivitet och produktivitet i en grupp eller ett team.

GDQ är utarbetad av den amerikanska forskaren Susan A Wheelan vid Temple University, Philadelphia, USA. Idag är metoden etablerad över hela världen och har i princip ersatt andra modeller. För att få använda GDQ krävs utbildning och certifiering av konsulten.

Enligt all forskning vad gäller gruppers utveckling går en arbetsgrupp igenom ett antal faser innan den kan fokusera, helt och fullt, på sin uppgift. De går från att vara en samling arbetskamrater, över att vara en grupp till att bli ett högpresterande team. Från att lägga sin energi på oro, osäkerhet, det sociala spelet till att trygga och tillsammans fokusera på uppdraget.

Kanske tänker du att dina medarbetare minsann jobbar hårt och därför redan måste vara högeffektiva. Men att alla arbetar intensivt säger ingenting, för – gör de rätt saker? På rätt sätt? Mot samma mål? Eller vart går energin?

Susan Wheelans forskning visar att team i vinstdrivande företag som befann sig i de senare utvecklingsfaserna, jämfört med de i de tidigare utvecklingsfaserna

  • fick högre skattningar på kundservice
  • genomförde sitt arbete snabbare
  • skapade mer intäkter för företaget

Fyra faser

GDQ är en utvecklad och validerad modell som visar vad gruppen brottas med för frågor i varje fas. En grupp kan befinna sig i flera faser samtidigt eftersom deltagarna är olika. Men de har oftast sin tyngdpunkt i en.

Hur går de till

Deltagarna besvarar 60 frågor individuellt. Svaren datakörs och plottas in i 13 olika områden. Det tar ca en 1/2 timme för gruppen att fylla i enkäten. Feedback på resultaten ges under våra utbildningsdagar. I utbildningen ingår arbete med gruppens dynamik och formulering av en handlingsplan för fortsatt arbete.

Fas 1

handlar om vikten av att känna trygghet och tillhörighet. Människorna är försiktiga och artiga, vill helst inte ta egna initiativ utan väntar in ledaren. Mål och roller är oklara.

Fas 2

med en ökad trygghet, innebär att medlemmarna vågar ifrågasätta och ta konflikter. Men det kan också bli öppen konkurrens och syndabocksletande.

Fas 3

präglas av tillit och struktur. Eftersom gruppen löst sina konflikter ökar tron på gruppens förmågor. De kan allt mer fokusera på målet och tillåter olikheter.

Fas 4

heter Arbete och produktivitet. Nu lyssnar alla på varandra, mål och roller är klara och arbetet fördelas efter kompetens. Folk trivs och gillar vad de gör.