Grundläggande Ledarutveckling ”Öppet program”

Hitta ditt personliga ledarskap

Övergripande syfte

”Skapa förutsättningar för ökad självinsikt och förståelse för olika beteendestilar. Erfarenhetsutbyte mellan ledare från olika företag för att stärka och effektivisera det personliga ledarskapet”.

Mål

”Deltagarna skall efter utvecklingen känna ökad trygghet och ökat engagemang inför sitt ledarskap”.

Block 1

Effektiva grupper genom effektiva ledare. Gruppers utveckling 2 dagar, internat

Block 2

Olika beteendestilar – Lär genom feedback IDI-beteende instrument 2 dagar, internat

Block 3

Konflikthantering Coachande förhållningssätt Ledarskap 2 dagar, internat

Block 4

Uppföljning. Använda modeller o teorier i ett ”case” Benchmarking på företag med erfarenhetsutbyte

Exempel på innehåll

Detaljplanering av innehåll och upplägg för utbildningen fastställs först efter en intervju med samtliga deltagare. Intervjuerna ger möjlighet att tydliggöra den enskilde deltagarens utvecklingsmål, utbildningsståndpunkt, erfarenheter samt att skapa en relation mellan handledare och deltagare.

 • Gruppers roller och faser
 • Vikten av gemensamt förhållningssätt
 • Självkännedom
 • IDI-beteendeinstrument
 • Effektiv feedback
 • Förståelse för olika beteendestilar
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Coachande förhållningssätt
 • Konflikthantering
 • Individuell Coaching
 • Personlig handlingsplan
 • Erfarenhetsutbyte

Hur går det till

På gruppträffarna varvas teori och praktik med erfarenhetsutbyte och koppling till det vardagliga arbetet. Deltagarnas förmåga att utvecklas tas tillvara genom att de tillsammans reflekterar över och diskuterar konkreta uppgifter. Individuella coachmöten mellan gruppträffarna bidrar till att bli medveten om egna drivkrafter, öka självinsikten och förmågan till att göra aktiva val, att sätta mål och gå från tanke till handling. Här är fokus på deltagaren och hur teorier, modeller och erfarenheter kopplas till deltagarens unika vardag. Utgångspunkten är tron på människors vilja och förmåga att utvecklas och att var och en har en unik förmåga att utnyttja egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade insikter, vilket ständigt beaktas vid planläggning och genomförande av programmet. Vi utvärderar kontinuerligt insatserna för att säkerställa kvalitet och måluppfyllnad.

Erfarenhetsutbyte

Vi besöker något av deltagarnas företag, där får deltagarna möjlighet att diskutera egna och andras erfarenheter. Utöver ökad kunskap och nya insikter får du värdefulla kontakter med kollegor från andra verksamheter.

För vem

Nya och framtida ledare/chefer, specialister som går in och ur grupper. Även mer erfarna chefer som behöver uppfräschning/repetering på teorier runt ledarskap, få feedback på eget beteende samt ges en bra möjlighet för erfarenhetsutbyte med ledare från olika företag. Träffarna genomförs i internatform (Konferens/Kursgård) med mellanliggande hemuppgifter och en handlingsplan för individen.

Kostnad

Block 1-4, individuell coaching mellan träffarna samt en intervju innan program debiteras 35 000 kr Materialkostnad för IDI-profiler, kostnader för resor, logi och mervärdesskatt tillkommer.

Antal

8 deltagare träffas 7 dagar under en 6 månaders period (2+2+2+1dagar).

Plats

Bestäms senare – Linköping eller Norrköping med omnejd ex Rimforsa Strand, Mauritzberg eller Storgården Rimforsa

Anmälan

På mail eller telefon till Peter Yngvesson.
Mail: yngvesson.peter@gmail.com
Tele: 0705-15 53 00