Tjänster

Yngvesson Personal o Ledarutveckling står för ett långsiktigt förtroendefullt samarbete där öppenhet, prestigelöshet och transparens är nyckelord. Genom att bedriva ett personligt och långsiktigt relationsbyggande skapa utveckling som består över tid samt bidrar vid både upp och nedgång.

Ta kontakt med oss direkt

Vi kommer gärna till er och diskuterar:

 • Coaching
 • Ledarutveckling
 • Öppet ledarutvecklingsprogram
 • Organisationsutveckling
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Teamutveckling
 • Värdeskapande Styrelsenätverk
 • Chefsnätverk
 • Resultatdriven HR
 • IDI - Identifiera beteendeprofiler
 • GDQ - Diagnos av grupp

Grundläggande Ledarutveckling ”Öppet program”

Övergripande syftet i programmet är att skapa förutsättningar för ökad självinsikt och förståelse för olika beteendestilar. Erfarenhetsutbyte mellan ledare från olika företag för att stärka och effektivisera det personliga ledarskapet”.

Detaljplanering av innehåll och upplägg för utbildningen fastställs först efter en intervju med samtliga deltagare. Intervjuerna ger möjlighet att tydliggöra den enskilde deltagarens utvecklingsmål, utbildningsståndpunkt, erfarenheter samt att skapa en relation mellan handledare och deltagare.


Lär dig mer om Grundläggande Ledarutveckling
 • Gruppers roller och faser
 • Vikten av gemensamt förhållningssätt
 • Självkännedom
 • IDI-beteendeinstrument
 • Effektiv feedback
 • Förståelse för olika beteendestilar
 • Situationsanpassat ledarskap
 • Coachande förhållningssätt
 • Konflikthantering
 • Individuell Coaching
 • Personlig handlingsplan
 • Erfarenhetsutbyte

Nätverk värdeskapande styrelsearbete

Ett styrelsenätverk på erfarenhets- baserad och vetenskaplig grund. Vi kommer att behandla flera olika teman under träffarna. Dessa väljs i samråd mellan deltagarna och ledningen. Exempelvis vill vi ta upp frågor om

Lär dig mer om Värdeskapande styrelsearbete

IDI - Identifiera beteendeprofiler

IDI – Interpersonal Dynamics Inventory – är utvecklat för att hjälpa personer att bättre förstå hur andra upplever dem. Med den kunskapen kan de lättare tolka andras beteende och utveckla sin samspelsförmåga.

Lär dig mer om Identifiera beteendeprofiler

GDQ - Diagnos av grupp

GDQ, Group Development Questionnaire, är ett verktyg som på ett tydligt sätt mäter effektivitet och produktivitet i en grupp eller ett team.

Lär dig mer om Diagnos av grupper