Långsiktig utveckling genom företroendefullt samarbete

Läs mer om våra tjänster

Kontakt

Vi kommer gärna i kontakt med er och diskuterar coaching, ledarutveckling, öppet ledarutvecklingsprogram, organisationsutveckling, ledningsgruppsutveckling, teamutveckling, värdeskapande styrelsenätverk, resultatdriven HR, chefsnätverk.

Peter Yngvesson

0705-155 300
peter@yngvessonutveckling.se
www.yngvessonutveckling.se

Postadress
Box 76
597 22 Åtvidaberg