Långsiktig utveckling genom företroendefullt samarbete

Läs mer om våra tjänster

Referenser

Rimaster Poland

I’ve never had the chance to meet a person like Peter, who naturally, easy to ear, is able to convey so important, for organization, ways of cooperation of group as a team and as individuals. He taught us to see and react in even the most difficult situations, to deal with adversity, conflicts and all kinds of problems. Before the first meeting, we were sceptical, and for the next one, we were waiting with curiosity. Each of us got a new approach to group, that improved our efficiency, and at the same time, there was something personal on private ground. There is no ship without a good crew, and there is no company without good leaders. Peter – thank you!

Iwona Uszakiewicz
MD of Rimaster Poland

 

Rimaster

Vi på Rimaster lägger stor vikt vid att utveckla vår verksamhet, organisation och vårt ledarskap.
Peter har på ett mycket naturligt sätt hjälpt oss i organisationen genom att utveckla både ledare och grupper. Extra intressant är de betydande förflyttningar han har åstadkommit i vår verksamhet i Polen. Här har Peter lyckats med att få individerna att öka samarbetsförmågan på ett markant sätt, men det viktigaste är att han fått ledningsgruppen att kunna hjälpa varandra i sin ledarutveckling genom att skapa ett öppet klimat för ”feedback” på individuell nivå. Vi är nu i nästa fas i utvecklingen där Peter jobbar med grupperna på tjänstemannasidan över hela linjen för att få till samma öppna klimat till utveckling. Vi är mycket glada att Peter är en del i vår verksamhet när det kommer till organisationsutveckling och vi ser att detta samarbete kommer fortsätta i framtiden.

Tomas Stålnert
VD
Rimaster AB

 

Fitesa

För att vara en bra arbetsgivare krävs duktiga och kompetenta ledare. En duktig och kompetent ledare behöver god självinsikt för att kunna stötta sina medarbetare i vardagen. Genom att hjälpa våra ledare med detta så ökar vi också möjligheten att utveckla hela personalgruppen. Vi har haft ett ledarutvecklingsprogram som återkommer kontinuerligt och på så sätt har vi kunnat fortsätta utveckla våra ledare. Resultatet har blivit att våra ledare är mer trygga i sig själva och därmed presterar ett bättre ledarskap på hela personalgruppen. För att uppnå ett bra resultat samt fortsätta vidareutvecklas i ledarskapet, får vi support med ledarutveckling av Peter Yngvesson, Yngvesson Personal o Ledarutveckling AB.

Marie Ebbeson
HR Manager
Fitesa Sweden AB